Kaffi

8. Februar 2018: Vi tek dessverre ikkje imot nye tingingar. Vi har problem med å få sendt ut tingingane vi har teke imot og må få ordna opp i dette før vi tek imot nye. Orsak. Om du skal kjøpe mykje kan du også teste «Aroma Zapatista», ei gruppe vi samarbeider med i Hamburg.

Zapatistgruppa i Bergen
bergen@zapatista.no

Handlevogn

Vis handlevogna di.

Katalog