Kaffi på veg

I sumar seksdoblar me importen av zapatistkaffi, og dei 3 tonna med grønne bønner kom for to dagar sidan til Uppsala med båt frå Chiapas. I Sverige brenn og målar me kaffien ilag med våre svenske og finske systergrupper, og vonar å ha det fyrste partiet på lager i Bergen i August. Kaffi kan du tinga alt no! Send tinginga til bergen@zapatista.no


Zapatistgruppa i Bergen
bergen@zapatista.no

Handlevogn

Vis handlevogna di.